Возач моторних возила

Ученици овог образовног профила ће током свог школовања стећи потребна знања о моторима и моторним возилима, њиховој експлоатацији и начинима одржавања, као и потребне вештине у управљању моторним возилима. Упознаће се са начинима и организацијом превожења различитих врста робе, као и путника и стећи одговарајућу саобраћајну културу.

Након завршетка школовања, возач моторних возила, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:

– да управља путничким возилом и теретним возилом

– да правилно рукује и одржава моторна возила

– да правилно обавља пријем, превоз и предају терета уз вођење пратеће документације

– познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и склопове

– да се прилагођава савременим захтевима и начинима транспорта, итд.

 

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за “Б” и “Ц” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру ЦОВ-а МЕШ-БОР.

Велика предност за ученике овог образовног профила, а у складу са новим Законом о безбедности саобраћаја, је могућност добијања одговарајућих возачких категорија много раније у односу на остала лица, као и стицање дипломе професионалног возача моторних возила без додатног досколовавања.

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

3

111

Географија

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

3

111

Рачунарство и информатика

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Стручни предмети
Технологија материјала

2

74

Моторна возила

2

74

Техничко цртање

1

37

Практична настава

4

148

 

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Екологија и заштита животне средине

1

35

Стручни предмети

Моторна возила

3

105

Електрични и електронски уређаји на возилу

1

35

Основи машинства

2

70

Техничка механика

2

70

Основи саобраћајне психологије

2

70

Терет са интегралним транспортом

3

105

Регулисање саобраћаја

2

70

Практична настава

4

140

60

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Устав и права грађана

1

32

Физичко васпитање

2

64

Математика

2

64

Стручни предмети

Моторна возила

3

96

Безбедност саобраћаја

2

64

Превоз путника и робе

3

96

Саобраћајна инфраструктура

3

96

Транспортно право и шпедиција

2

64

Пословање саобраћајних предузећа

2

64

Практична настава

5

160

70

1 thought on “Возач моторних возила”

  1. Pingback: Melanie Glastrong

Comments are closed.