Секције

Списак слободних активности – секције:

1. Програмирање
2. Рачунари и програмирање
3. Механика 2
4. Основе компјутерске графике
5. Моделирање машинских елемената и конструкција
6. Отпорност материјала
7. Техничко цртање са нацртном геометријом
8. Технологија обраде
9. Литерарно-рецитаторска секција
10. Разгласна станица
11. Историја
12. Географија
13. Социологија
14. Математика
15. Секција за руски језик
16. Секција за енглески језик
17. Секција за француски језик
18. Хемија
19. Физика
20. Биологија
21. Саобраћајна секција
22. Спортско рекреативне секције