Санела Пауновић

Санела Пауновић

Име и презиме:   Санела Пауновић

Датум и место рођења: 16.11.1988.

Email адреса: sanela.paunovic@mesbor.edu.rs

Образовање: Мастер математичар

Предмети: Математика

Зашто просвета? Волим рад са децом.