Стипендирање ученика завршних разреда

По уговору бр.9510 који је потписан 09.09.2022.године између компаније ,,Serbia Zijin Copper doo” и Машинско-електротехничке школе Бор, школа је добила 24 једнократне стипендије од 700 америчких долара у динарској противвредности за ученике завршних разреда које ће бити равномерно распоређене по смеровима:

 • Администратор рачунарских мрежа (IV1) – 4 стипендије
 • Електротехничар рачунара (IV2) – 4 стипендије
 • Машински техничар моторних возила (IV3) – 4 стипендије
 • Машински техничар за компјутерско конструисање (IV4) – 4 стипендије
 • Техничар друмског саобраћаја (IV5) – 4 стипендије
 • Возач моторних возила (III6) – 4 стипендије

Сваки смер се рангира посебно.

Пријавни формулар можете преузети овде.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗИ ЈИНА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Стипендије се додељују завршним разредима III и IV степена

 1. УСПЕХ

КОЕФИЦИЈЕНТИ:

Четврти степен:        I разред – 2

                                    II разред – 3

                                    III разред – 5

Трећи степен:            I разред – 4

                                    II разред – 6

Напомена: Бодовање успеха ученика врши се множењем коефицијента са успехом на крају сваке школске године и њиховим сабирањем.

2. ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ КАЛЕНДАРА МПНТР

БОДОВИ:

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:              I место – 10

                                                             II место – 8

                                                            III место – 5

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:        I место – 30

                                                             II место – 20

                                                            III место – 15

Напомена: Бодовање ових такмичења врши се сабирањем бодова по разредима са највишег ранга такмичења.

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

3. ТАКМИЧЕЊА ВАН КАЛЕНДАРА МПНТР

БОДОВИ:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:      I место – 10

                                                             II место – 5

                                                            III место – 3

Напомена: Бодовање ових такмичења врши рачунањем најбољег пласмана у току досадашњег школовања.

4. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА И ИСТРАЖИВАЧКИМ КАМПОВИМА – 10 бодова

5. СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ СТАТУС

Напомена: Критеријум се примењује уколико два или више ученика имају исти број бодова где ће се одлучити у корист ученика са нижим социјално-економским статусом

ТЕРМИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:

 1. До 30.09.2022.године пријављивање ученика и достављање потребне документације Комисији, преко одељенских старешина
 • 03.10.2022 – састанак Комисије
 • 04.10.2022.године до 15,00 часова Комисија да дефинише и објави списак ученика
 • Од 04.10. до  07.10.2022.године до 15,00 часова упућивање жалби на списак Комисије
 • Жалбе се упућују Комисији за жалбе коју чине: директор школе, правник (скеретар школе), педагог/психолог
 • 11.10.2022.године до 15,00 часова решавање по жалбама
 • 12.10.2022. године – предаја коначних спискова