Стојанка Милошевић

Стојанка Милошевић

Име и презиме: Стојанка Милошевић

Датум и место рођења: 05.09.1978. Бор

Email адреса:  stojanka.milosevic@mesbor.edu.rs

Образовање:  Географски факултет у Београду

Предмети: Географија, Грађанско васпитање

Курсеви, сертификати: ЕЦДЛ обука за Модуле 3,4,6 и 7, Подучавањем до активног стицања знања ученика, Дигитални атлас, Oбука за извођење наставе из изборног предмета Грађанско васпитање

Додатна интересовања: Mузика, концерти, боравак у природи

Зашто просвета? Неки од цитата би могао истицати значај образовања и школе, као на пример: „Свако ко престане учиити је стар, било да има 20 или 80 година.“

„Образовање је златни кључ слободе.“

Али ипак оно најдрагоценије је боравак у окружењу уз присуство деце, ученика и њихове позитивне покретачке енергије.