Упис ученика у први разред

Упис ученика обавиће се на следећи начин: 

  • Од 3. до 7.7 до 15.00 часова ученици ће моћи да се пријаве за упис електронским путем (први и други уписни круг). 
  • Непосредно (доласком у школу) ученици ће моћи да се пријаве за упис 3. и 4.7.2023. од 8.00 до 15.00 часова ( за први уписни круг) 
  • Непосредно (доласком у школу) ученици ће моћи да се упишу 5.7.2023. од 8.00 до 15.00 часова ( за други уписни круг) 

Потребна документа за упис ученика у први разред средње школе: 

  • Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду (сведочанство петог разреда узима се због обраде података у септембру и конкурса за ученичке стипендије), 
  • Сведочанство о завршеној основној школи, 
  • Уверење о положеном завршном испиту 
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу (мора да садржи шифре неопходне за упис профила у који је ученик распоређен) 
  • Попуњен образац пријаве (ученици су је добили у Конкурсу, биће доступно и у Школској књижари). 
  • Извод из матичне књиге рођених (прибавља Школа, уколико је потребно, по службеној дужности).