Упис 2016/2017. године

Машинство

  • Машински техничар моторних возила (30 ученика)
  • Машински техничар за компјутерско конструисање (30 ученика)

Електротехника

  • Администратор рачунарских мрежа (30 ученика)
  • Електромонтер мрежа и постројења (15 ученика) – трогодишње школовање
  • Електромеханичар за машине и опрему (15 ученика) – трогодишње школовање

Саобраћај

  • Техничар друмског саобраћаја (30 ученика)
  • Возач моторних возила (30 ученика) – трогодишње школовање