Упис 2022/2023

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД МАШИНСКО – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ БОР
Упис ће се одржати у четвртак, 14.07. и у петак, 15.07.2022. године од 08:00 до 14:00 часова. Упис ће се одржати на првом спрату школе

Неопходна документација за упис:

  1. Сведочанства
  2. Диплома о завршеној основној школи
  3. Извод из матичне књиге рођених
  4. Пријаву за упис
  5. Извештај о лекарском прегледу