Ученик генерације за школску 2022/23.годину

Комисија наше школе на основу критеријума за избор ученика генерације одлучила је да то буде Петра Јовановић, ученица смера ,,Администратор рачунарских мрежа”, која је у све четири године школовања имала успех 5.00, учествовала и имала завидне резултате на такмичењима, а такође је била учесник Еразмзс + пројеката. Све најбоље у животу и даљем школовању желимо Петри.