Јелена Марјановић Микашиновић

Јелена Марјановић Микашиновић

Име и презиме: Јелена Марјановић Микашиновић

Email адреса: jelena.marjanovic.mikasinovic@mesbor.edu.rs

Образовање: ПМФ Ниш –примењена физика

Предмети: Физика