РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ, 08. и 09.ЈУН 2020.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

 

                               

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 08., 09. и 10.ЈУН 2020.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                            1.Тасић Оливера

                                                            2.Милићевић Љиљана

                                                            3.Скробоња Саша

                                                           

 

У Бору,05.6.2020.године                                                                                             Директор школе,

                                                               

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

1.ПОНЕДЕЉАК,08.ЈУН 2020.ГОДИНЕ

    а)Српски језик и књижевност у 16,00 часова

 

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Босиоковић Марко                                                                                       1.Ристић Лела

                                                                                                                                                2.Милутиновић Јелена

                                                                                                                                                3.Михајловић Сашка

    б) Грађанско васпитање у 16,00 часова

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Поповић Срђан                                                                                               1.Стојковић Милан

                                                                                                                                                2.Здравковић Светлана

                                                                                                                                                3.Милановић Наташа

   в) Техничка физика у 16,00 часова

                                Кандидати:                                                                                                        Кандидати:

                1.Плоскић Милан                                                                                              1.Јовановић Дејан

                                                                                                                                                2.Каменовић Ненад

                                                                                                                                                3.Сологуб Ивана

2.УТОРАК,09.ЈУН  2020.ГОДИНЕ

    а)Елекетротехника и електроника  у 16,00 часова

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Босиоковић Марко                                                                                       1.Николић Александра

                                                                                                                                                2.Ранђеловић Владан

                                                                                                                                                3.Скробоња Саша

    б)Механика и Технологија образовног профила у 16,00 часова

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Плоскић Милан                                                                                           1.Тончев Милан

                2.Миловић  Радивоје                                                                                     2.Нешић Дејан

                3.Поповић Срђан                                                                                            3.Милошевић Горан

                4.Ђурђевић Бојан

 

3.СРЕДА,10.ЈУН 2020.ГОДИНЕ

     а)Мотори СУС и тех.цртање у 16,00 часова

 

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Босиоковић Марко                                                                                    1.Нешић Дејан

                2.Ранчић Никола                                                                                            2.Тончев Милан

                3.Плоскић Милан                                                                                           3.Сологуб Ивана

 

4.ЧЕТВРТАК,11.ЈУН 2020.ГОДИНЕ

     а) Практична настава у 16,00 часова

                                Кандидати:                                                                                                        Комисија:

                1.Ђурђевић Бојан                                                                                           1.Милошевић Горан

                2.Поповић Срђан                                                                                            2.Миладиновић Новица

                3.Миловић Радивоје                                                                                    3.Вељковић Милош

 

 

 

 

 

У Бору,05.6.2020.године                                                                   Директор школе,

 

                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.