Erasmus+ пројекти

Машинско-електротехничка школа је у школској 2017/2018. год. постала део Erasmus + програма Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања, младих и спорта. Нашој школи одобрена су два пројекта: Едукација и мобилност у савременој школи који има за циљ побољшање квалитета наставног процеса као и квалитетнијег образовања ученицима, развијањем креативности и мотивације обуком наставника за коришћење савремених наставних метода ИКТ-а у свим областима наставног процеса. У склопу овог пројекта, петоро запослених у Машинско-електротехниче школе ће похађати курсеве у земљама ЕУ: Шпанији, Италији и Чешкој и стећи ће неопходна искуства, вештине, знања која ће користити у васпитно-образовни систем ради унапређења рада Школе, подизања мотивације и остваривања заинтересованости за нове пројекте. Други пројeкат Кроз дигитална врата улазимо у Европску будућност односи се на 16-то дневну мобилност шесторо ученика и 3 наставника у Португалу, Браги. Циљ је обављање стручне праксе ученика и наставника у компанијама које је обезбедила партнерска организација у трајању од 10 дана, 4 дана за културне активности и обиласке, посети средњој стручној школи у Порту и 2 дана за пут.

Дана 28.06.2018.  на седници  Наставничког већа сви наставници и стручни сарадници школе упознати су од стране координатора Александре Ристић и Милутиновић Ивана да је Машинско-електротехничка школа постала члан Erasmus + програма са циљем мотивисања свих присутних на учешће у активностима. Добили су детаљне информације о пројектима и свим погодностима које мобилности пружају.