Професори биографија

НАШ ТИМ

ДИРЕКТОР И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Марија Варга

педагог

Милован Божовић

директор

Сања Марковић

психологија

Веселка Ћиров

рачуноводство

Љубиша Миленковић

библиотекар

Драгана Веселиновић

администрација

Драгана Грамић

секретар

Зоран Стојановић

Библиотекар

Маја Милојевић

психологија

ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА

Саша скробоња

Владан Ранђеловић

Мариета Петрујкић

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Новица Миладиновић
Милош Вељковић
Горан Јакимов
Горан Петровић

САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Иван Голубовић

Стефан Јаковљевић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Јелена Милутиновић

Сашка Михајловић

Лела Ристић

Александра Станковић

Милена Ристић

Ана Маринковић

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Слађана Ђокић

Даница Станојев

Стефана Крстић

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Јасмина Петровић

хемија

Зорица Тркуља

биологија

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Биљана Станојевић

устав

Милан Динић

музичко

Јелена Милетић

ликовно

Веселин Голубовић

историја

Иван Вучковић

филозофија

Данијела Пауновић

социологија

Сања Марковић

психологија

Саша Степановић

верска настав

Светлана Здравковић

грађанско

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оливер Стоилковић
Драган Миладиновић
Драган Ђорђевић

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Горан Икановић

Мери Ђорђијевски

Марина Негрић

Катарина Трајковић

Драгана Јовановић

Сузана Нешић

Дока Трајковић

Љиљана Миладиновић

Данијела Поповић