Професори биографија

НАШ ТИМ

ДИРЕКТОР И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Милован Божовић

директор

Сања Марковић

психологија

Веселка Ћиров

рачуноводство

Љубиша Миленковић

библиотекар

Драгана Веселиновић

администрација

Драгана Грамић

секретар

Зоран Стојановић

Библиотекар

Александра Станковић

Библиотекар

ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Новица Миладиновић
Милош Вељковић
Горан Петровић

САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Иван Голубовић

Стефан Јаковљевић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Сашка Михајловић

Лела Ристић

Ана Маринковић

Милена Ристић

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Слађана Ђокић

Даница Станојев

Стефана Крстић

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Јасмина Петровић

хемија

Зорица Тркуља

биологија

Милица Жикић

Биологија

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Биљана Станојевић

устав

Милан Динић

музичко

Јелена Милетић

ликовно

Веселин Голубовић

историја

Иван Вучковић

филозофија

Данијела Пауновић

социологија

Сања Марковић

психологија

Душан Стојменовић

верска настав

Светлана Здравковић

грађанско

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оливер Стоилковић
Драган Миладиновић
Драган Ђорђевић
Дејан Величковић

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Горан Икановић

Мери Ђорђијевски

Марина Негрић

Наташа Ђорђевић

Драгана Јовановић

Сузана Нешић

Данијела Варга

Љиљана Миладиновић

Данијела Поповић