Александра Николић

Александра Николић

Име и презиме: Александра Николић

Датум и место рођења: Бор

Email адреса: aleksandra.nikolic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани инжењер електротехнике

Предмети:  Апликативни софтвер, Администрирање рачунарских мрежа