Будилица са Александром Ристић и Оливером Стојић

Александра Ристић, наставница електро групе предмета и
Оливера Стојић, наставница математике и информатике у Машинско електротехничкој школи презентују своје утиске са путовања у Рим и Праг у oквиру пројекта мобилности ERASMUS+