Распоред активности за ванредне ученике

• Од 26.10. до 6.11.2015. године – пријављивање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 16.11. до 27.11.2015. године – полагање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 14.12.2015. до 25.12.2015. године – пријављивање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 11.1. до 22.1.2016. године – полагање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 28.3. до 8.4.2016. године – пријављивање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 18.4. до 6.5.2016. године – полагање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 23.5. до 3.6.2016. године – пријављивање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 13.6. до 4.7.2016. године – полагање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 25.7. до 8.8.2016. године – пријављивање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита
• Од 15.8. до 26.8.2016. године – полагање испита за ванредне ученике, допунских и специјалистичких испита