Ванредни ученици – промена жиро рачуна

Жиро рачуна за уплату ванредних испита је промењен, а упутство за попуњавање уплатнице дато је на слици