Горан Милошевић

Горан Милошевић

Име и презиме: Горан Милошевић

Датум и место рођења: 06.06.1967.  Бор

Email адреса: goran.milosevic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани инжењер машинства

Предмети: Механика, Технологија Материјала, Основе машинства, Термодинамика, Хидраулика и пнеуматика, Мотори и моторна возила, Мерење и контролисање