Дејан Јовановић

Дејан Јовановић

Име и презиме: Дејан Јовановић

Датум и место рођења: 23.01.1972.год.

Email адреса:    dejan.jovanovic@mesbor.edu.rs

Образовање:  Факултет техничких наука, Нови Сад, смер Машинство

Предмети: Моделирање машинских елемената III, Моделирање машинских елемената IV, Компјутерска графика, Рачунари и програмирање I, Рачунари и програмирање III, Технологија материјала