У оквиру акције Засади свој хлад, НВО Зелени развојни центар, на иницијативу колеге Миодрага Жикића, у дворишту Машинско-електротехничке школе посађен је јасен. Циљ акције је да се подигне свест о очувању животне средине и значају дрвећа и шума за живот. У акцији су учествовали Миодраг Жикић, Иван Милутиновић и директор школе Милован Божовић.
https://posadisvojhlad.rs/o-akciji/