Зашто уписати МЕШ?

  • МЕШ нуди квалитетан образовно-васпитни рад, као резултат примене савремене
    наставне технологије и успешног и делотворног повезивања искуства старијих и
    ентузијазма младих наставника (од којих су многи бивши ученици ове школе);
  • У МЕШ-у је велика могућност избора занимања у разгранатој мрежи образовних
    профила, у три подручја рада – електротехника, машинство и обрада метала,
    саобраћај.
  • МЕШ је успешна Миктотик академија која пружа обуку у виду курса из
    рачунарских мрежа и сертификат MTCNA потпуно бесплатно за наше ученике,
    углавном са профила електротехнике.
  • Наши ученици имају могућност да своју стручну праксу похађају ван граница наше
    државе кроз пројекте Erasmus+
  • Наши ученици своје практично знање и креативност показују кроз ваншколске
    активности, као што су израда и уређивање школског сајта, одржавање youtube
    канала школе, обучавања основаца за улазак у свет IT-a кроз курсеве Увод у HTML
    и Inventor.
  • Наши ученици имају могућност да науче програмирање различитих система
    са микроконтролерима (PIC, ARM, AVR) коришћењем данас изузетно популарних
    развојних окружења као што је Arduino и микрорачунарима,
    коришћењем Raspberry Pi микрорачунарских система. 
  • Програмом школовања, за образовне профиле Машински техничар моторних
    возила и Возач моторних возила, обухваћена је и обука за “Б” категорију и
    бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР. За Возаче моторних
    возила обезбеђена је и обука и полагање за C категорију.
  • МЕШ поседује репрезентативни објекат фискултурне сале (једна велика и две мале
    сале), са одговарајућом опремом и спортским реквизитима, ауто-школу (Центар за
    обуку возача свих категорија), ђачку књижару и још много занимљивих
    Нека МЕШ буде ВАШ ПРАВИ ИЗБОР!