Зашто уписати МЕШ?

 • МЕШ нуди квалитетан образовно-васпитни рад, као резултат примене савремене
  наставне технологије и успешног и делотворног повезивања искуства старијих и
  ентузијазма младих наставника (од којих су многи бивши ученици ове школе);
 • У МЕШ-у је велика могућност избора занимања у разгранатој мрежи образовних
  профила, у три подручја рада – електротехника, машинство и обрада метала,
  саобраћај.
 • МЕШ је успешна Миктотик академија која пружа обуку у виду курса из
  рачунарских мрежа и сертификат MTCNA потпуно бесплатно за наше ученике,
  углавном са профила електротехнике.
 • Наши ученици имају могућност да своју стручну праксу похађају ван граница наше
  државе кроз пројекте Erasmus+
 • Наши ученици своје практично знање и креативност показују кроз ваншколске
  активности, као што су израда и уређивање школског сајта, одржавање youtube
  канала школе, обучавања основаца за улазак у свет IT-a кроз курсеве Увод у HTML
  и Inventor.
 • Наши ученици имају могућност да науче програмирање различитих система
  са микроконтролерима (PIC, ARM, AVR) коришћењем данас изузетно популарних
  развојних окружења као што је Arduino и микрорачунарима,
  коришћењем Raspberry Pi микрорачунарских система. 
 • Програмом школовања, за образовне профиле Машински техничар моторних
  возила и Возач моторних возила, обухваћена је и обука за “Б” категорију и
  бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР. За Возаче моторних
  возила обезбеђена је и обука и полагање за C категорију.
 • МЕШ поседује репрезентативни објекат фискултурне сале (једна велика и две мале
  сале), са одговарајућом опремом и спортским реквизитима, ауто-школу (Центар за
  обуку возача свих категорија), ђачку књижару и још много занимљивих
  Нека МЕШ буде ВАШ ПРАВИ ИЗБОР!