Зоран Стојановић

Зоран Стојановић

Име и презиме: Зоран Стојановић

Датум и место рођења: 04.04.1971. Бор

Email адреса: zoran.stojanovic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Предмети: Информатика, Библиотека