Иван Вучковић

Иван Вучковић

Име и презиме: Иван Вучковић

Датум и место рођења: 17.04.1987., Бор

Email адреса: ivan.vuckovic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани филозоф – мастер

Предмети: Филозофија, Логика, Етика, Логика са етиком, Грађанско васпитање

Курсеви, сертификати: „Умеће одрастања“, „Умеће комуникације“, „Подстицање демократске културе у школама“, „Студенти и савремено образовање“, „Дебата – смртна казна“

Додатна интересовања: Оснивач (један од оснивача) часописа „Недогледи“ (Ниш), Стални члан редакције часописа „Philosophical views“, Сарадник часописа „Dijalog“ (Сарајево), Сарадник часописа „Буктиња“ (Неготин), Сарадник часописа „Бележница“ (Бор), Сарадник часописа „Бдење“ (Књажевац / Сврљиг), Сарадник портала „P.U.L.S.E“