Календар активности за ученике завршних разреда

02.06.2023. – пријава разредних испита

05. и 06.06.2023. – полагање разредних испита

07.06.2023. – подела сведочанстава, пријава матурских и завршних испита

12.06.2023. у 16.00 часова – полагање матурског испита из Српског језика и књижевности

19.06.2023. – подела диплома

Техничар друмског саобраћаја

08.06.2023. у 10.00 часова  – полагање теоријског дела матурског испита

15.06.2023. у 8.00 часова –полагање практичног дела испита

Администратор рачунарских мрежа

08.06.2023. у 8.00 часова – полагање практичног дела испита

09.06.2023. у 8.00 часова – полагање практичног дела испита

13.06.2023. у 10.00 часова – полагање теоријског дела матурског испита

Возач моторних возила

12.06.2023. у 8.00 часова – Израда завршног задатка (А)

13.06.2023. у 8.00 часова – Израда завршног задатка (А)

14.06.2023. у 8.00 часова  – Израда завршног задатка (Б)

Машински техничар моторних возила, Машински техничар за компјутерско конструисање

13.06.2023. у 16.00 часова – полагање изборног предмета

14.06.2023. у 16.00 часова – матурски практични рад

Електротехничар рачунара

14.06.2023. у 10.00 часова – полагање теоријског дела матурског испита

15.06.2023. у 8.00 часова – полагање практичног дела испита

16.06.2023. у 8.00 часова – полагање практичног дела испита