Материјали са пројекта ,,Иновативне иновационе технологије у модерној ВЕТ школи”

Материјали са мобилности у Португалији

3D штампање и моделирање

3D printing and modelling

Материјали са мобилности у Турској

WEB дизајн

WEB design

Материјали са мобилности у Бугарској

Програмирање

Programming

Материјали са мобилности у Србији

Рачунарске мреже – Микротик

Computer networks – Mikrotik

Материјали са мобилности у Италији

Ардуино

Arduino