Мисија

 

Мисија наше школе је квалитетно образовање и васпитање стручног кадра из области машинства, електротехнике и саобраћаја, као и специјалистичко образовање у оквиру Машинства и обраде метала, допунско образовање радника и осталих заинтересованих лица (преквалификација и доквалификација). Наша школа припрема ученике за рад и даље школовање. Основни принципи су подстицање личног развоја сваког ученика и наставника, развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за рад. Сарадња ученика и наставника, један је од приоритета а заснива се на међусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и одговорности.

 

Наша школа је највећа средња школа у борском округу и као таква има обавезу сталног подизања квалитета наставе. Школа је до сада имала искуства у раду са децом са посебним потребама, електронским дневником, а велики број наставника активно користи ИКТ у настави. Као школа у граду бакра, као што је Бор, који има веома развијену индустрију, поседујемо веома велико искуство у практичним обукама ученика за жељена занимања.  Имамо и одличан наставни кадар, посебно у области ИКТ где наставници имају велико искуство у раду са рачунарским мрежама и CAD технологијама. Захваљујући ангажованости наставника, наша школа је добила звање MikroТik академије и ОRACLE академије. Самим тим наши ученици имају могућност бесплатног добијања међународно признатог сертификата MTCNA (MikroTik Certified Networking Associate). Наш циљ је што већи број лиценцираних ученика који би имали велику предност у пословном свету.

 

Наша школа за одређене смерове нуди обуку за “Б” или за “Б” и “Ц” категорију и бесплатно полагање возачког испита.

Имамо одличну сарадњу са основнм школама кроз увођење самих основаца у свет информационих технологија и рада на рачунару кроз курсеве које су осмислили наставници. У првој години курсеве су реализовали наставници, а наредне две ученици трећег и четвртог разреда наша школе. Циљ је да проширимо свест о значају информационих технологија код млађе популације и да што већи број ученика занитересујемо за ту област.

Поред редовних наставних активности, заинтересовани ученици и наставници електро групе предмета наше школе учествују и у презентацији школе кроз израду и одржавање веб сајта школе и профила на друштвеним мрежама, facebook, instagram, linkedin, youtube…

 

 

Визија

 

Циљ коме тежимо је побољшање квалитета наставног процеса и доступност квалитетног образовања свим ученицима, без обзира којој националности припадају, у каквим социјалним условима и у којим државама живе. Остали, али не мање важни циљеви су унапређење квалитета образовања кроз коришћење нових и савремених наставних средстава, омогућавање наставницима и ученицима да на часовима користе најсавременију опрему и изградња међународне препознатљивости Школе.

 

Треба тежити и томе да сви учесници у наставном процесу познају што више страних језика, што ће им омогућити размену искустава са наставницима различитих националности у оквиру ЕУ, чиме ће се развити услови за што ширу сарадњу у будућности кроз пројекте мобилности наставника, стручних сарадника и ученика – Ерасмус+.  Мобилност учесника је важан део развоја и модернизације установе. Због тога се планира већи број међународних активности са школама партнерима.

 

Планиране активности:

•     еТwinning пројекти и семинари за ученике и наставнике у свакој школској години,

•     мобилност наставника, стручних сарадника и ученика у пројектима Ерасмус+ (КА1),

•     стратешка партнерства у пројектима Ерасмус+ (КА2),

•     учествовање на семинарима и вебинарима у сврху информисања наставника и успешног извођења свих пројектних активности,

•     учествовање у ИПА пројектима;

 

У току и након наведених активности предвиђена је евалуација и презентација резултата и стечених знања кроз радионице и презентације, као и објављивање на веб страници школе и друштвеним мрежама.