Наставница Јелена Марјановић Микашиновић на семинару у Барселони

Наставница физике Јелена Марјановић Микашиновић похађла је семинар The Innovative Approaches to Teaching у Барселони у периоду од 13.05.2019. до 17.05.2019.год. у оквиру пројекта Едукација и мобилност у савременој школи,који се остварује у оквиру #ErasmusPlus програма. Семинару су, осим наше наставнице, присуствовали и учесници из Македоније, Португалије, Белгије, Пољске, Немачке, Шведске, Италије, Румуније и Словеније. Циљ семинарa био је да се побољша квалитет и ефикасност образовног процеса уз подстицање креативности и развијањa критичког мишљења употребом иновативних наставних метода, како би се проширили потенцијали за учење и мотивацију ученика. Део семинара је био посвећен развоју дигиталних вештина ученика коришћењем бесплатних платформи (plickers.com, quizizz.com, storyjumper.com, popplet.com). Објашњено је како остварити учење кроз рад “Learning by doing”. Такође је била посвећена пажња наставним техникама у раду у мултикултуралним срединама и како подржати укључивање мањина у образовање засновано на демократским вредностима и њихово активно учешће у друштву. Прихватање различитости, сви смо јединствени и сви имамо нешто заједничко, наставном методом “Тhe ladybird activity”. Наставница је обишла културне и историјске знаменитости Барселоне. Упознала се са системима образовања у другим европским државама дружењем са колегама. Искуство и знање стечено на семинару је управо оно што се остварује кроз #ErasmusPlus пројекте.