Оливера Тасић

Оливера Тасић

Име и презиме: Оливера Тасић   

Email адреса: olivera.tasic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани инжењер електротехнике, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду.

Предмети: Електро-група предмета: електрична мерења, мерења у електроенергетици, електромоторни погон, електроника, енергетска електроника, основе аутоматског управљања, …

Курсеви, сертификати: Семинари и стручни скупови према Правилнику о стручном усавршавању наставника: „PLC контролери“, „Како написати добру припрему за час“, „Блог,twitter и facebook у настави“, „Оцењивање у школи“, „Школска бежична рачунарска мрежа“, „Одржавање рачунарских мрежа“, „2D Компјутерска графика- AutoCAD“, „Алати за е-учионицу“, „Мултимедија као покретач активног учења“, „Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави“, „Изокренута учионица и веб-алати за њену примену“, „Гугл-апликације за Гугл-генерације“, …

Додатна интересовања: Читање.

Зашто просвета? „Знање се множи дељењем.“ Можда зато.