Општа акта

Статут

Статут Машинско – електротехничке школе

Анекс СТАТУТА 2019

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Правилници

Правилник о раду

Правилник о понашању

Правилник о полагању матурског и завршног испита

Правилник о коришћењу моторних возила

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о безбедности ученика за време боравка у школи

Измена и допуна правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Република Србија

Правилник о систематизацији

Одлука о доношењу Правилника о СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2023 2024

Заштита података о личности

Евиденција за заштиту података

Контролна листа

Решење