Стручна већа

Српски језик и књижевност:

Радмила Биковић

Лела Ристић

Јелена Милутиновић – руководилац већа

Ана Маринковић

 


 

Страни језици:

Славољуб Марковић – Руски језик – руководилац већа

Даница Станојев – Енглески језик

Слађана Ђокић – Енглески језик

Сандра Васковић – Енглески језик

Милена Станковић – Француски језик

 


 

Природне науке:

Јасмина Петровић – Хемија

Зорица Тркуља – Биологија и екологија

Александар Митровић – Физика – руководилац већа

 


 

Друштвене науке:

Србислав Ђорђевић – Устав и права грађана, Социологија

Слађана Предојевић – Ликовна култура

Стојанка Милошевић – Географија

Веселин Голубовић – Историја – руководилац већа

Бранкица Михајловић – Саобраћајна психологија

Милан Динић – Музичка култура

Светлана Здравковић – Грађанско васпитање

Иван Вучковић – Филозофија

 


 

Математика и информатика:

Милунка Вељковић – Математика

Сања Поповић – Математика

Светлана Арсенијевић – Математика

Зоран Стојановић – Информатика

Милан Петровић – Информатика – руководилац већа

 


 

Физичко васпитање:

Драган Ђорђевић – руководилац већа

Оливер Стоилковић


 

Машинска група предмета:

Горан Петровић

Милан Тончев

Горан Милошевић

Дејан Јовановић

Дејан Нешић

Саша Калиновић

Ненад Каменовић

Новица Миладиновић – Практична настава

Милош Вељковић – Практична настава

 


 

Електро група предмета:

Новица Ранђеловић

Оливера Тасић

Љиљана Милићевић

Владан Ранђеловић – руководилац већа

Александра Николић

Бисерка Радивојевић

Иван Милутиновић

Александра Милковски

Ана Андрејић

Бојан Крстић

Маријета Петрујкић – Практична настава

 


 

Саобраћајна група предмета:

Душан Ристић – руководилац већа

Иван Шумкоски

Бојан Стојевски – Практична настава

Миодраг Стојановић – Практична настава

Владимир Миленковић – Практична настава

Ненад Јаковљевић – Практична настава

Иван Голубовић – Практична настава