ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ДОБИТНИКА СТИПЕНДИЈЕ МП ЗА ШК. 2023-24. год.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ДОБИТНИКА СТИПЕНДИЈЕ МП ЗА ШК. 2023-24. год.

Дана 09.11.2023. године утврђен је предлог листе кандидата – ранг листа
за ученичке стипедније и кредите, под бројем: 06-00-83/2023-05.

У наставку је ранг листа кандидата и упутство за пријем и достављање
документованих приговора на оглашени предлог ранг листе.

Рок за подношење приговора је 24.11.2023. год. код педагога школе.

Предлог листе кандидата добитника стипендије за шк. 2023-24

ПРИГОВОР образац