Пројекти

Машинско-електротехничка школа је до сада реализовала неколико пројеката у сарадњи са локалном самоуправом у циљу побољшања услова рада. Обновљена је фасада школе 2017. године, урађене су хидро и термо изолација крова школе и фискултурне сале 2015. године, постављена је спољашна ПВЦ столарија у школи и радионици 2013. године.

У неколико протеклих школских година учињени су изузетни напори (у раду наставника и ученика и коришћењем сопствених финансијских средстава) за опремање рачунарских кабинета, лабораторија и радионица. Од планираних активности извршено је умрежавање свих кабинета за електротехничку и машинску струку у једну целину са циљем максималног коришћења постојеће и нове опреме и наставних средстава и боље координације рада наставника стручних предмета. Реализовано је и умрежавање рачунарске опреме административне и књиговодствене службе.

Пројектом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“ који се реализује у сарадњи са Академском мрежом Републике Србије (АМРЕС), Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Министарством просвете, науке и технолошког развоја омогућено је да се школа повеже на АМРЕС мрежну инфраструктуру.

Претходних неколико година се константно врши набавка нових ИКТ наставних средстава, једним делом учешћем Школе у пројектима који постоје у нашој земљи али и донацијама других држава.

Наставници се додатно обучавају, посећују семинаре и радионице из области којима се баве, тако да је претходних година Школа добила звање МикроТик академије и ОRACLE академије. Неки од семинара су одржавани на енглеском језику чиме су наставници, поред унапређивања својих ИКТ компетенција, радили и на усавршавању енглеског језика.

Оно по чему се наша школа посебно истиче у протеклих пар година су Еразмус + пројекти. Све је почело 2019.године када је 6 ученика у пратњи 2 наставника и директора школе похађало двонедељну стручну праксу у Португалији. Ученици смерова Администратор рачунарских мрежа, Машински техничар за компјутерско конструисање и Техничар друмског саобраћаја боравили су у Браги у Португалији у оквиру пројекта ,, Кроз дигитална врата улазимо у европску будућност”. У оквиру пројекта ,, Усвојити, применити, приказати – УСПЕТИ” 8 ученика наше школе у пратњи два наставника боравили су у Севиљи две недеље, а исти број ученика похађао је стручну праксу у Валенсији три недеље. Пројектом је било планирано да се праксе реализују 2020. године, али с обзиром да је новонастала ситуација онемогућила путовања, пројекат је продужен, а мобилности успешно реализоване у августу и септембру 2021. године. Ученици и наставници су у оквиру ова два пројекта имали прилике да се упознају са португалском и шпанском културом, обичајима, усавршили енглески језик, научили по мало шпански и португалски. Већина учесника пројекта је први пут путовала авионом. Ученици су имали прилике да стекну одређено радно искуство и заслужено добили Еуропас сертификате који ће им бити велика предност при запослењу. Само у оквиру ова два пројекта учешће се узело 22 ученика наше школе.

Оно по чему се наша школа посебно истиче у протеклих пар година су Еразмус + пројекти. Све је почело 2019.године када је 6 ученика у пратњи 2 наставника и директора школе похађало двонедељну стручну праксу у Португалији. Ученици смерова Администратор рачунарских мрежа, Машински техничар за компјутерско конструисање и Техничар друмског саобраћаја боравили су у Браги у Португалији у оквиру пројекта ,, Кроз дигитална врата улазимо у европску будућност”. У оквиру пројекта ,, Усвојити, применити, приказати – УСПЕТИ” 8 ученика наше школе у пратњи два наставника боравили су у Севиљи две недеље, а исти број ученика похађао је стручну праксу у Валенсији три недеље. Пројектом је било планирано да се праксе реализују 2020. године, али с обзиром да је новонастала ситуација онемогућила путовања, пројекат је продужен, а мобилности успешно реализоване у августу и септембру 2021. године. Ученици и наставници су у оквиру ова два пројекта имали прилике да се упознају са португалском и шпанском културом, обичајима, усавршили енглески језик, научили по мало шпански и португалски. Већина учесника пројекта је први пут путовала авионом. Ученици су имали прилике да стекну одређено радно искуство и заслужено добили Еуропас сертификате који ће им бити велика предност при запослењу. Само у оквиру ова два пројекта учешће се узело 22 ученика наше школе.

У току 2021. године кренули смо са реализацијом још једног пројекта који није подразумевао стручну праксу ученика, али је такође обухватио велики број учесника. Пројекат под називом ,,Иновативне информационе технолгије у модерној ВЕТ школи” обухвата учешће ученика и наставника из 5 школа из 5 различитих земаља – Италија, Португалија, Турска, Бугарска и Србија. До сада су организоване обуке у Португалији (3Д штампање), Турској (Веб дизајн), Бугарској (програмирање) и Србији (Микротик), а предстоји обука из ардуина која ће бити одржана у Италији у октобру ове године. Наша школа, иначе координатор пројекта, је са по два наставника и два ученика, била учесник свих обука, а са највећим бројем учесника и одличан домаћин у нашем граду.

Исте године смо покренули још један пројекат који је по много чему другачији од осталих, а то је пројекат ,,Игром против насиља” где учествује убедљиво највећи број ученика до сада. Ученици су, у оквиру овог пројекта, боравили у Словенији (хокеј на паркету), Турској (стреличарство) и Мађарској (кајак), бићемо домаћини у нашој школи (кошарка) почетком наредне школске године, а следи нам боравак у Италији (боћање). Фокус овог пројекта је развој менталног и физичког здравља, промоција дружења, радионица које се фокусирају на ненасиље и заједништво. Овим пројектом планирано је учешће око 25-30 ученика наше школе.