РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ                                                   

          

1.УТОРАК,22.НОВЕМБАР  2022.ГОДИНЕ

а/ Практична настава – машинство  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                      1.Миладиновић Новица

                                                                                                2.Вељковић Милош

                                                                                                 3.Милошевић Горан

б/Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Човић Живојин                                                                   1.Миладиновић Драган

                                                                                                2.Стоилковић Оливер

                                                                                                3.Соња Киш

В)Историја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Маринковић Славиша                                                       1.Стоилковић Оливер

                                                                                                2.Голубовић Веселин

                                                                                                3.Пајчић Велимир

Г)Превоз терета и путника и Интегрални транспорт у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Стојковић Милан

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Шумкоски  Иван

3.Шокић Далибор                                                                 3.Тина  Костић

2.СРЕДА,23.НОВЕМБАР 2022.ГОДИНЕ

а) Терети у транспорту  и Безбедност саобраћаја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Ристић Душан

2.Јовановић Стефан                                                              2.Костић Тина

3. Шокић Далибор                                                                 3.Стојевски Бојан

4.Љубић Александра

 Б)Моделирање машинских елемената и конструкција и Технологија материјала у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Човић Живојин                                                                   1.Јовановић Дејан

2.Станимировић Марија                                                      2.Сологуб Ивана

3.Грујић Драгослава                                                              3.Каменовић Ненад

3.ЧЕТВРТАК,24.НОВЕМБАР 2022.ГОДИНЕ                                         

а)Музичка васпитање  у 16,15 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:                                         

1.Маринковић Славиша                                                       1.Динић Милан

                                                                                                2.Илић Динић Ивана

                                                                                                3.Живковић Јелица

Б)Хемија и Екологија и заш.жив.средине  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Анастасија                                                          1. Живковић Јелица

2.Боћошевић Немања                                                          2. Вељковић Милица

                                                                                                3.Бујак Ивана

                                                                                                4.Тоскић Славољуб

В)Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Грујић Драгослава                                                              1.Пауновић Санела

                                                                        2.Стојић Оливера

                                                                        3.Арсенијевић Светлана

Г)Рачунари и програмирање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станимировић Марија                                                      1.Јовановић Дејан

                                                                                                2.Сологуб Ивана

                                                                                                3.Каменовић Ненад

д)Социологија са правима грађана  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Пауновић Данијела

2.Емини Расим                                                                      2.Страк  Катерина

                                                                                                3.Бујак Ивана

4.ПОНЕДЕЉАК,28.НОВЕМБАР 2022.ГОДИНЕ

А)Верска настава у 12,30 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Чавић Живојин                                                                   1.Здравковић Светлана

                                                                                                2.Стојменовић Душан

                                                                                                3.Живановић Урош

Б)Грађанско васпитање и Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Милошевић Стојанка

2.Шокић Далибор                                                                 2.Здравковић Светлана

                                                                                                3.Милановић Наташа

В)Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:                       3.

1.Аврамовић Далибор                                                          1.Стојковић Милан

2.Емини Расим                                                                      2.Стојевски Бојан

3.Грујић Драгослава                                                              3.Јаковљевић Ненад

4.Боћеђевић Немања

5.УТОРАК,29.НОВЕМБАР 2022.ГОДИНР

а)Саобраајна инфраструктура  и Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Ристић Душан

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Костић Тина

3.Шокић Далибор                                                                 3.Шумкоски Иван

4.Боћеђевић Немања

Б) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Милутиновић Јелена

2.Човић Живојин                                                                   2.Ристић Лела

                                                                                                3.Маринковић Ана

У Бору,18.11.2022.године                                                              Директор школе,

                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

                                                                                                                                                                                                  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  НОВЕМБАРСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 28. и 29.НОВЕМБРА   2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Саша Скробоња

                                                                2.Милићевић Љиљана

                                                                3.Николић Александра

У Бору,18.11.2022.године                                                                       Директор школе,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.