РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

1.СРЕДА,19.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А)Увод у архитектуру рачунара и Рачунарски хардвер у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Петковић Анђела                                                               1.Сања Поповић

2.Рајковић Катарина                                                             2.Оливера Јовановић

                                                                                                3.Љиљана Милићевић

Б) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Михајловић Сашка

2.Босиоковић Марко                                                            2.Милутиновић Јелена

                                                                                                3.Ристић Лела

В) Механика,Машински елементи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                              1.Тончев Милан

2.Вукашиновић Предраг                                                      2.Нешић Дејан

                                                                                                3.Јовановић Дејан    

2.ЧЕТВРТАК,20.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А) Практична настава и Рачунарска графика и мултимедија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Петковић Анђела                                                               1.Скробоња Саша

2.Рајковић Катарина                                                             2.Милићевић Љиљана

                                                                                                3.Петрујкић Мариета

Б) Експлоатација и одржавање моторних возила,Тех.цртање и Тех.цртање са нацртном геометријом у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                      1.Нешић Дејан

2.Маринковић Славиша                                                       2.Тончев Милан

3.Ступаревић Вељко                                                             3.Јовановић Дејан

В) Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Костић Тина

2.Страиновић Милица                                                         2.Стојковић Милан

3.Станковић Бојан                                                                 3.Шумкоски Иван

4.Боћашевић Немања

5.Влајић Матеја

6.Дудејић Миломир

7.Босиоковић Марко

3.ПЕТАК,21.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А) Практичнанастава – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Радовановић Ксенија                                                        1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                         2.Стојевски Бојан

3.Јовановић Стефан                                                              3.Јаковљевић Ненад

4.Боћешевић Немања

Б) Практична настава-машинство

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Јакимов Горан

2.Ступаревић Вељко                                                             2.Вељковић Милош

3.Абдушевић Андрија                                                          3.Каменовић Ненад

4.Вукашиновић Предраг

4.ПОНЕДЕЉАК,24.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А) Музичко уметност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Илић Динић Ивана

                        2.Динић Милан

                                                                                                3.Бујак Ивана

Б) Биологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јовић Филип                                                                       1.Живковић Јелица

                                                                                                2.Ивана Бујак

                                                                                                3.Тоскић Славољуб

В) Физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станковић Бојан                                                                 1.Живковић Јелица

                                                                                                2.Марковић Горан

                                                                                    3.Марјановић Микашиновић Јелена

Г)Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станисављевић Драгана                                                   1.Миладиновић Драган

                                                                                                2.Стоилковић Оливер

                                                                                                3.Киш Соња

Д) Ликовна култура у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Радовановић Ксенија                                                        1.Динић Милан

                                                                                                2.Милетић Јелена

                                                                                                3.Ристић Милан

5.УТОРАК,25.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А) Социологија са правима грађана и Устав и права грађана у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Голубовић Веселин

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Пауновић Данијела

3.Босиоковић Марко                                                            3.Страк Катерина

Б) Енглески и Француски језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Ђокић Слађана

2.Станимировић Марија                                                      2.Ана Стреховец

                                                                                                3.Радојковић Ксенија

                                                                                                4.Гусковић Снежана

6.СРЕДА,26.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А)Организација превоза,Саобраћајна инфраструктура и Регулисање саобраћаја и Прописи у друмском саобраћају у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Шумкоски Иван

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Ристић Душан

3.Страиновић Милица                                                         3.Стојковић Милан

4.Јовановић Стефан

5.Боћешевић Немања

Б) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Стојић Оливера

2.Станимировић Марија                                                      2.Арсенијевић Светлана

3.Марковић Дамјан                                                              3.Милутиновић Милена

7.ЧЕТВРТАК,27.АПРИЛ  2023.ГОДИНЕ

А)Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Милановић Наташа

2.Аврамовић Далибор                                                          2,Здравковић Светлана

                                                                                                3.Јоновић Милена

Б)Организација рада  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                      1.Сологуб Ивана

2.Босиоковић Марко                                                            2.Каменовић Ненад

3.Станимировић Марија                                                      3.Милошевић Горан

В) Саобраћајна психологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                          1.Бухингер Јелена

2.Страиновић Милица                                                         2.Јоновић Милена

                                                                                              3.Здравковић Светлана

8.СРЕДА,03.МАЈ 2023.ГОДИНЕ

А)Безбедност саобраћаја и Саобраћајни системи  и Механизација претоварау 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Аврамовић Далибор                                                          1.Ристић Душан

2.Станковић Бојан                                                                 2.Шумкоски Иван

3.Ћосић Немања                                                                   3.Костић Тина

4.Боћешевић Немања

9.ЧЕТВРТАК,04.МАЈ 2023.ГОДИНЕ

А)Мерење и контролисање и Аутоматизација и роботика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станимировић Марија                                                      1.Каменовић Ненад

2.Вукашиновић Предраг                                                      2.Милошевић Горан

3.Босиоковић Марко                                                            3.Нешић Дејан

Б) Терети у транспору и Превоз терета и путника

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Аврамовић Далибор                                                          1.Костић Тина

2.Страиновић Милица                                                         2.Шумкоски Иван

3.Боћешевић Немања                                                          3.Ристић Душан

У Бору,11.4.2023.године                                                        Директор школе,

                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  АПРИЛСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ-  

1/ Психологија и етика учесника у саобраћају,27.априла 2023. у 16,30 часова

Комисија:

1.Здравковић Светлана

2.Јоновић Милена

3.Бухингер Јелена

2/ Прописи о безбедности друмског саобраћаја ,27.априла у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

3/ Безбедност друмског саобраћаја и Возила  ,03.маја у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

4/ Методика и теорија обуке вожње, 04.маја  у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

У Бору,11.4.2023.године                                                 Директор школе,

                                                                                         Милован Божовић,дипл.инж.маш.