РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,19.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

А) Практична настава –први разред –  саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Станковић Бојан                                                                            1.Стојковић Милан

2.Радовановић Ксенија                                                                    2.Стојевски Бојан

                                                                                                           3.Јаковљевић Ненад

Б)  Безбедност саобраћаја и Саобраћајна инфраструктура у 6,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                                          1.Ристић Душан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Шумкоски  Иван

3.Станисављевић Драгана                                                               3.Костић Тина

В) Француски језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                                  1.Стојковић Милан

                                                                                                            2.Радојковић Ксенија

                                                                                                            3.Гусковић Снежана

2.УТОРАК,20.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

А) Механизација претовара у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                      1.Ристић Душан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Стојковић Милан

                                                                                                            3.Шумкоски Иван

Б) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                                  1.Вељковић Милунка

2.Марковић Дамјан                                                                          2.Пауновић Санела

                                                                                                            3.Стојић Оливера

В)Логика са етиком и Филозофија у 17,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Станисављевић Драгана                                                              1.Голубовић Веселин

2.Станимировић Марија                                                                  2.Вучковић Иван

                                                                                                           3.Богићевић Милан

Г) Практична настава-машинство и Завршни испит за завариваче у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                  1.Јакимов Горан

2.Абдушевић Андрија                                                                      2.Вељковић Милош

                                                                                                            3.Каменовић Ненад

Д) Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Јовић Филип                                                                                   1.Стојковић Милан

                                                                                                            2.Живковић Јелица

                                                                                                            3.Вељковић Милица

3.СРЕДА,21.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

А) Моделирање маш.елем. и конструкција и Мерење и контролисање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Станимировић Марија                                                                  1.Нешић Дејан

2.Вукашиновић Предраг                                                                  2.Милошевић Горан

                                                                                                            3.Тончев Милан

Б)Регулисање и безбедност саобраћаја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија.

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Шумкоски Иван

2.Страиновић Милица                                                                     2.Ристић Душан

3.Станисављевић Драгана                                                              3.Костић Тина

4.ЧЕТВРТАК,22.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

А) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Станимировић Марија                                                                  1.Маринковић Ана

2.Марковић Да,јан                                                                            2.Ристић Лела

                                                                                                            3.Милутиновић Јелена

Б) Организација рада у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                  1.Сологуб Ивана

                                                                                                            2.Каменовић Ненад

                                                                                                            3.Јовановић Дејан

В) Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Страиновић Милица                                                                     1.Стојковић Милан

2.Станисављевић Драгана                                                              2.Шумкоски Иван

3.Радовановић Ксенија                                                                    3.Костић Тина

5.ПЕТАК,23.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

А) Практична настава – други и трећи разред – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                                Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Стојковић Милан

2.Радовановић Ксенија                                                                    2.Стојевски Бојан

3.Марковић Дамјан                                                                          3.Јаковљевић Ненад

4.Страиновић Милица

У Бору,15.6.2023.године                                                                         Директор школе,

                                                                                                          Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  ЈУНСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ-  

1/Прописи о безбедности друмског саобраћаја и Пракса  ,26.јун  у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

2/ Возила и Специјалистички испит  ,27.јун у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

У Бору,15.6.2023.године                                                                               Директор школе,

                                                                                                             Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ-  

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1.ПЕТАК,23.ЈУН  2023.ГОДИНЕ

                                                                    Комисија:                                                                                                                                  

1.Стојковић Милан

                                                            2.Стојевски Бојан

                                                            3.Јаковљевић Ненад

У Бору,15.6.2023.године                                                                         Директор школе,

                                                                                                            Милован Божовић,дипл.инж.маш.