РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – августовски рок

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,21.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Стоилковић Оливер

                                                                                                            2.Киш Соња

                                                                                                            3.Миладиновић Драган

2.УТОРАК,22.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                      1.Шумкоски Иван

2.Страиновић Милица                                                                     2.Костић Тина

3.Станковић Бојан                                                                             3.Стојковић Милан

2.Социологија са правима грађана у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Стојковић Милан

                                                                                                            2.Пауновић Данијела

                                                                                                            3.Страк Катерина

3.СРЕДА,23.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Грађанско васпитање и Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Здравковић Светлана

3.Станисављевић Драгана                                                               3.Милановић Наташа

2.Превоз терета и путника  и Механизација претовара у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                      1.Шумкоски Иван

2.Станковић Бојан                                                                             2.Ристић Душан

                                                                                                            3.Стојковић Милан

4.ЧЕТВРТАК,24.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Терети у транспорту и Организација превоза у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                      1.Костић Тина

2.Страиновић Милица                                                                     2.Шумкоски Иван

3.Станисављевић Драгана                                                               3.Ристић Душан

2.Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија.

1.Маринковић Славиша                                                                   1.Стојић Оливера

                                                                                                            2.Арсенијевић Светлана

                                                                                                            3.Вељковић Милунка

3.Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Станисављевић Драгана                                                               1.Ристић Лела

                                                                                                            2.Милутиновић Јелена

                                                                                                            3.Маринковић Ана

5.ПЕТАК,25.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Организација рада у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                  1.Сологуб Ивана

                                                                                                            2.Каменовић Ненад

                                                                                                            3.Јовановић Дејан

2.Саобраћајна инфраструктур у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Ристић Душан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Костић Тина

3.Боћешевић Немања                                                                      3.Стојковић Милан

5.ПОНЕДЕЉАК,28.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Мерење и контролисање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                  1.Тончев Милан

                                                                                                            2.Милошевић Горан

                                                                                                            3.Нешић Дејан

2.Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                          1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Стојевски Бојан

                                                                                                            3.Јаковљевић Ненад

6.УТОРАК,29.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Интелигентни транспортни системи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија.

1.Страиновић Милица                                                                     1.Ристић Душан

2.Станисављевић Драгана                                                               2.Костић Тина

                                                                                                            3.Шумкоски Иван

7.СРЕДА,30.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Интегрални транспорт у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                      1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                                     2.Шумкоски Иван

                                                                                                            3.Ристић Душан

8.ЧЕТВРТАК,31.АВГУСТ  2023.ГОДИНЕ

1.Регулисање и безбедност саобраћаја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                    Комисија:

1.Страиновић Милица                                                                     1.Ристић Душан

                                                                                                            2.Костић Тина

                                                                                                            3.Шумкоски Иван

                                                                                                        Директор школе,

                                                                                                        Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ ЗА  ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

            1.СРЕДА,23.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у  10,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

               2.ЧЕТВРТАК,24.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

                – Испитивање машинских конструкција у 10,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                            1.Нешић Дејан

                                                                            2.Тончев Милан

                                                                            3.Милошевић Горан

                  3.ПЕТАК,25.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

          – Моделирање машинских елемената и конструкција у  10,00 часова

                                                                                Комисија:

                                                                     1.Сологуб Ивана

                                                                     2.Каменовић Ненад

                                                                     3.Јовановић Дејан

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.