РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – априлски рок 2020/2021.године

1)ПОНЕДЕЉАК,05.АПРИЛ  2021.ГОДИНЕ

 а) Прописи у друмском саобраћају и Саобраћајни системи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Мунћановић Милан                                                        1.Ристић Душан

2.Радошевић Александар                                                   2.Стојковић Милан

3.Јовановић Стефан                                                            3.Шумкоски Иван

б) Хемија и маш.материјали и Хидраулика и пнеуматика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Босиоковић Марко                                                            1.Милошевић Горан

2.Думитрашковић Саша                                                     2.Сологуб Ивана

                                                                                                3.Јовановић Дејан

в) Музичка уметност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                         1.Милетић Јелена

                                                                                               2.Динић Милан

                                                                                               3.Динић Ивана

г) Хемија и Биологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Попов Арсенија                                                                1.Жикић Милица

2.Радуловић Немања                                                         2.Тркуља Зорица

3.Нејков Лазар                                                                     3.Вељковић Милица

4.Николић Анастасија                                                       4.Живковић Јелица

5.Грујић Драгослава

6.Марковић Дамјан

1) УТОРАК,06.АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

а)Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Ристић Душан

2.Мунћановић Милош                                                        2.Шумкоски Иван

3.Емини Расим                                                                     3.Стојевски Бојан

б) Тех.обраде и Механика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Босијоковић Марко                                                          1.Петровић Горан

2.Думитрашковић Саша                                                     2.Тончев Милан

                                                                                               3.Нешић Дејан

в) Рачунарство и информатика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                       1.Стојановић Зоран

                                                                                               2.Стојић Оливера

                                                                                               3.Јовановић Оливера

3.СРЕДА,07.АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

а)Основи саобраћајне психологије у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Бухингер Јелена

2.Мунћановић Милош                                                        2.Стојковић Милена

                                                                                               3.Каменовић Ненад

б) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                       1.Пауновић Санела

2.Гашић Никола                                                            2.Арсенијевић Светлана

                                                                                            3.Стојић Оливера

в) Техничка физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Думитрашковић Саша                                                1.Каменовић ненад

                                                                                               2.Сологуб Ивана

                                                                   3.Јелена Марјановић Микашиновић

г) Физика у  16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Емини Расим                                      1.Марјановић Микашиновић Јелена

                                                                                               2.Марковић Горан

                                                                                               3.Спасић Бојан

4.ЧЕТВРТАК,08.АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

а)Превоз терета и путника у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Шумкоски Иван

2.Мунћановић Милош                                                        2.Ристић Душан

                                                                                               3.Стојковић Милан

б)Тех.цртање и Основи машинства у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Думитрашковић Саша                                                    1.Петровић Горан

2.Марковић Дамјан                                                             2.Тончев Милан

3.Аврамовић Далибор                                                        3.Нешић Дејан

5.ПОНЕДЕЉАК,12.АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

а)Практична настава –машинство

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                    1.Вељковић Милош

2.Думитрашковић Саша                                             2.Миладиновић Новица

                                                                                            3.Милошевић Горан

б) Механизација претовара у  16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Стојковић Милан

2.Мунћановић Милош                                                        2.Шумкоски Иван

                                                                                               3.Стојевски Бојан

6.УТОРАК,12.АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

а) Практична настава – саобраћај

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                            1.Јаковљевић Ненад

2.Емини Расим                                                                     2.Стојевски Бојан

3.Марковић Дамјан                                                             3.Стојковић Милан

б) Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       комисија:

1.Дистерло Владимир                                                    1.Милановић Наташа

                                                                                              2.Здравковић Светлана

                                                                                              3.Милошевић Стојанка

У Бору,01.4.2021.године                                           Директор школе,

                                                                      Милован Божовић,дипл.инж.маш.