Електромеханичар за машине и опрему

     По завршетку ученик би требало умети:DSC_1443

 • да сервисира било који електрични уређај,
 • да зна делове и функцију електричних машина,
 • да уме на основу симптома да предпостави квар,
 • да уме отклонити квар,
 • да зна принцип рада разних врста електричних уређаја,
 • да уме извршити основна мерења за утврђивање квара,
 • да уме заменити било који део у електричном погону.

      Добијањем дипломе, електромеханичар за машине и опрему
      може да: 

         тражи посао:

 • у било ком погону РТБ-а,
 • у било којој радној организацији која има електричне уређаје

  може да:
 • самостално врши сервисирање и одржавање електричних машина,
 • да упише било коју вишу школу.

 

     Стручни предмети:

     1. разредDSC_1394

     Основе електротехнике 1
     Техничко цртање
     Практична настава

     2. разред

     Основе електротехнике 2
     Електрична мерења
     Електроника
     Електричне машине са технологијом израде
     Електрична опрема
     Практична настава

     3. разред

     Електричне машине са испитивањем
     Електромоторни погон
     Практична настава

Elektromehanicar za masine i opremu-наставни план стручних предмета