Електротехничар рачунара

Овај образовни профил оспособљава ученикe за:

 • програмирање и израду софтверских апликација кроз различите програмске класичне и објектно-оријентисане програмске језике (C, Visual C#),
 • склапање и одржавање рачунарских конфигурација
 • креирање и одржавање база података (SQL),
 • израду веб презентација (HTML, CSS, XML,…),
 • обраду слика, аудио и видео материјала,
 • инсталацију и одржавање различитих облика оперативних система (Windows, Linux),
 • конфигурисање LAN мрежа и проверу њихових функционалности.

Предмети кроз које се изучава наведено су:

 • Програмирање (у 2., 3. и 4. разреду уз додатну блок наставу)
 • Увод у архитектуру рачунара, Рачунарски хардвер и Одржавање рачунарских система
 • Софтверски алати (у 2. и 3.разреду)
 • Рачунарска графика и мултимедија
 • Оперативни системи
 • Рачунарске мреже

Оно што је посебно интересантно, и што ученици уче из више предмета током школовања, је израда и програмирање различитих система са микроконтролерима (PIC, ARM, AVR) коришћењем данас изузетно популарних развојних окружења као што је Arduino и микрорачунарима, коришћењем Raspberry Pi микрорачунарских система. Ово представља основу данашње роботике и користи се у паметним кућама, разним индустријским и аутоматизованим системима за различите намене.

Предмети кроз које се изучава наведено су:

 • Микроконтролери и микрорачунари (у 3. и 4.разреду)
 • Рачунарска логика
 • Рачунари у системима управљања

НОВИ Наставни план и програм из 2018. године

Поред обавезних, ученици у 3.  и 4. разреду бирају и  изборне предмете које ће изучавати: