Саобраћај

Завршни испит

Возач моторних возила 2022/2023

Радни задатак А-Практични део возачког испита

Списак траса

ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

По завршеном образовању за образовни профил возач моторних возила ученик стиче стручне компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у следећој табели.