Саобраћај

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Регулисање саобраћаја

Шк.год. 2020/2021

 1. Временске неравномерности саобраћајног тока
 2. Снимање саобраћаја
 3. Регулисане и нерегулисане раскрснице
 4. Раскрснице регулисане светлосним сигналима
 5. Техничко-регулационе мере за побољшање одвијања саобраћаја
 6. Вертикална сигнализација
 7. Хоризонтална сигнализација
 8. Светлосна сигнализација
 9. Начин рада светлосних сигнала
 10. Контрола саобраћаја на путевима
 11. Неадекватна вертикална сигнализација као потенцијални узрок настанка незгода
 12. Анализа стања хоризонталне и вертикалне сигнализације на одређеном подручју града
 13. Саобраћајни ток
 14. Раскрснице у више нивоа
 15. Средства за контролу саобраћаја на раскрсницама

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Гараже и сервиси

Шк.год. 2020/2021

 1. Паркирање
 2. Организација места за паркирање
 3. Паркинг гараже
 4. Организација наплате паркирања
 5. Сврха техничког опслуживања моторних возила
 6. Начин организације техничког одржавања
 7. Сервисне радионице – технички преглед возила
 8. Опрема за обављање радова одржавања
 9. Улога канала и дизалица у одржавању моторних возила
 10. Станице за снабдевање горивом
 11. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу система за кочење
 12. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу светала
 13. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу издувних гасова
 14. Аутобуске станице
 15. Елементи аутобуске станице и њихово просторно димензионисање
 16. Механичке дизалице за моторна возила
 17. Хидрауличне дизалице за моторна возила
 18. Сервисне станице

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Безбедност саобраћаја

Шк.год. 2020/2021

 1. Основни фактори безбедности у друмском саобраћају
 2. Утицај психофизичких карактеристика људи  на безбедност саобраћаја
 3. Утицај алкохола на безбедност саобраћаја
 4. Утицај активне безбедности возила на безбедност саобраћаја
 5. Утицај пасивне безбедности возила на безбедност саобраћаја
 6. Утицај елемената пута на безбедност саобраћаја
 7. Опрема пута као фактор безбедности
 8. Увиђај саобраћајне незгоде
 9. Узроци саобраћајне незгоде
 10. Пут и време кочења
 11. Методе за прорачун брзине возила
 12. Мере и задаци унутрашње контроле безбедности саобраћаја
 13. Безбедност пешака
 14. Технички преглед и регистација возила са аспекта ЗОБС-a
 15. Безбедност деце у саобраћају
 16. Оспособљавање кандидата за возача са аспекта ЗОБС-a
 17. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ABS
 18. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ASR
 19. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ESP
 20. Возачи као фактор безбедности саобраћаја са аспекта ЗОБС-a

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Организација превоза

Шк.год. 2020/2021

 1. Измеритељи рада возног парка
 2. Утоварно – истоварне станице
 3. Понављајући пут вожње
 4. Документација за возило, возача и робу
 5. Сложене вожње
 6. Израда комплетног задатка из међуградског саобраћаја
 7. Израда комплетног задатка из приградског саобраћаја
 8. Израда комплетног задатка из градског путничког саобраћаја
 9. Тарифе и систем наплата

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Моторна возила

Шк.год. 2020/2021

 1. Конструкција мотора
 2. Систем за напајање мотора
 3. Систем за хлађење мотора
 4. Систем за подмазивање
 5. Систем ослањања возила
 6. Уређаји за управљање моторних возила
 7. Уређаји за кочење
 8. Систем за пренос снаге
 9. Точкови и пнеуматици
 10. Практичан рад – Израчунавање се спроводи са подацима (који су различити за сваког ученика) за:

– масу возила;

– снагу возила;

– номинални број обртаја;

– коефицијент отпора котрљања;

– коефицијент аеродинамичности;

– чеону површину;

– пнеуматике;

– преносни однос у диференцијалу;

– преносни однос у мењачу.

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Регулисање саобраћаја

Шк.год. 2020/2021

 1. Временске неравномерности саобраћајног тока
 2. Снимање саобраћаја
 3. Регулисане и нерегулисане раскрснице
 4. Раскрснице регулисане светлосним сигналима
 5. Техничко-регулационе мере за побољшање одвијања саобраћаја
 6. Вертикална сигнализација
 7. Хоризонтална сигнализација
 8. Светлосна сигнализација
 9. Начин рада светлосних сигнала
 10. Контрола саобраћаја на путевима
 11. Неадекватна вертикална сигнализација као потенцијални узрок настанка незгода
 12. Анализа стања хоризонталне и вертикалне сигнализације на одређеном подручју града
 13. Саобраћајни ток
 14. Раскрснице у више нивоа
 15. Средства за контролу саобраћаја на раскрсницама

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Гараже и сервиси

Шк.год. 2020/2021

 1. Паркирање
 2. Организација места за паркирање
 3. Паркинг гараже
 4. Организација наплате паркирања
 5. Сврха техничког опслуживања моторних возила
 6. Начин организације техничког одржавања
 7. Сервисне радионице – технички преглед возила
 8. Опрема за обављање радова одржавања
 9. Улога канала и дизалица у одржавању моторних возила
 10. Станице за снабдевање горивом
 11. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу система за кочење
 12. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу светала
 13. Дијагностички радови на возилу са посебним освртом на контролу издувних гасова
 14. Аутобуске станице
 15. Елементи аутобуске станице и њихово просторно димензионисање
 16. Механичке дизалице за моторна возила
 17. Хидрауличне дизалице за моторна возила
 18. Сервисне станице

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Безбедност саобраћаја

Шк.год. 2020/2021

 1. Основни фактори безбедности у друмском саобраћају
 2. Утицај психофизичких карактеристика људи  на безбедност саобраћаја
 3. Утицај алкохола на безбедност саобраћаја
 4. Утицај активне безбедности возила на безбедност саобраћаја
 5. Утицај пасивне безбедности возила на безбедност саобраћаја
 6. Утицај елемената пута на безбедност саобраћаја
 7. Опрема пута као фактор безбедности
 8. Увиђај саобраћајне незгоде
 9. Узроци саобраћајне незгоде
 10. Пут и време кочења
 11. Методе за прорачун брзине возила
 12. Мере и задаци унутрашње контроле безбедности саобраћаја
 13. Безбедност пешака
 14. Технички преглед и регистација возила са аспекта ЗОБС-a
 15. Безбедност деце у саобраћају
 16. Оспособљавање кандидата за возача са аспекта ЗОБС-a
 17. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ABS
 18. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ASR
 19. Савремени уређаји који доприносе активној безбедности – ESP
 20. Возачи као фактор безбедности саобраћаја са аспекта ЗОБС-a

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Организација превоза

Шк.год. 2020/2021

 1. Измеритељи рада возног парка
 2. Утоварно – истоварне станице
 3. Понављајући пут вожње
 4. Документација за возило, возача и робу
 5. Сложене вожње
 6. Израда комплетног задатка из међуградског саобраћаја
 7. Израда комплетног задатка из приградског саобраћаја
 8. Израда комплетног задатка из градског путничког саобраћаја
 9. Тарифе и систем наплата

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

Предмет: Моторна возила

Шк.год. 2020/2021

 1. Конструкција мотора
 2. Систем за напајање мотора
 3. Систем за хлађење мотора
 4. Систем за подмазивање
 5. Систем ослањања возила
 6. Уређаји за управљање моторних возила
 7. Уређаји за кочење
 8. Систем за пренос снаге
 9. Точкови и пнеуматици
 10. Практичан рад – Израчунавање се спроводи са подацима (који су различити за сваког ученика) за:

– масу возила;

– снагу возила;

– номинални број обртаја;

– коефицијент отпора котрљања;

– коефицијент аеродинамичности;

– чеону површину;

– пнеуматике;

– преносни однос у диференцијалу;

– преносни однос у мењачу.

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕХНИЧАРЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет: Интегрални транспорт

1.Основни појмови и дефиниције које се користе у интегралном транспорту
2.Основне карактеристике појединих видова транспорта
3.Основни показатељи транспорта
4.Систем интегралног (комбинованог) транспорта
5.Сарадња учесника у транспорту – координација
6.Сарадња учесника у транспорту – кооперација
7.Технологије интегралног транспорта
8.Формирање јединице руковања
9.Формирање јединице терета
10.Формирање јединице терета на палети
11.Формирање јединице отпреме
12.Техничка база палетизације
13.Палете – појам, подела, намена
14.Техничко-економске предности палетизације
15.Типови контенера
16.Универзални контенери
17.Специјализовани контенери
18.Трансконтенери
19.Средства за превоз контенера у друмском саобраћају
20.Средства за превоз контенера у железничком саобраћају
21.Средства за превоз контенера у водном саобраћају
22.HUCK – PACK системи
23.Средства за претовар контенера
24.Контенерске станице и терминали
25.Мобилна претоварна постројења
26.Стабилна претоварна постројења
27.Улога шпедиције у интегралном транспорту
28.Робно транспортни системи
29.Тарифе у интегралном транспорту
30.Логистика у интегралном транспорту

Предметни професор:

Душан Ристић

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕХНИЧАРЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет: Основи путева и улица

1.Класирање путева (техничко, саобраћајно-економско)
2.Рачунска брзина
3.Пропусна моћ пута
4.Саобраћајно оптерећење пута
5.Ситуациони план
6.Уздужни профил пута
7.Попречни профил пута
8.Дејство статичких и динамичких сила
9.Дејство тангенцијалних сила
10.Стабилност возила на бочно клизање
11.Расподела коефицијента пријањања
12.Одређивање радијуса кривине
13.Попречни нагиб коловоза
14.Витоперење коловоза
15.Прелазнице – прелазне кривине
16.Проширење коловоза у кривини
17.Прегледност пута у кривини
18.Гранични нагиб нивелете
19.Заобљавање прелома нивелете
20.Серпентине
21.Доњи строј пута. Земљани труп пута
22.Дејство мраза на пут
23.Горњи строј пута. Коловоз
24.Ивичњаци и ивичне траке
25.Банкине и берме
26.Опрема пута
27.Подела коловозних конструкција
28.Материјали за израду коловозне конструкције
29.Подела градских улица
30.Системи градских улица

Предметни професор:

Душан Ристић

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕХНИЧАРЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет: Гараже,сервиси и паркиралишта

1.Развој проблема паркирања
2.Карактеристике паркирања
3.Меродавне димензије возила
4.Потребан заштитни простор за паркирање
5.Универзално паркинг место
6.Улично паркирање
7.Организација паркиралишта
8.Капацитет паркиралишта
9.Паркинг гараже
10.Подела паркинг гаража
11.Локација паркинг гаража
12.Сервисне станице – појам
13.Критеријуми за размештај сервисних станица
14.Аутобуске станице – појам и дефинисање
15.Елементи аутобуске станице и њихово просторно димензионисање
16.Основне технолошке целине аутобуске станице
17.Типови аутобуских станица
18.Аутобуски простор – перони
19.Појам сервиса и подела
20.Системи и технолошки процес одржавања
21.Универзална, специјализована и линијска метода
22.Сервисне радионице – технички преглед возила
23.Уређај за испитивање кочионе силе на ободу точкова
24.Уређај за контролу светла
25.Организација, избор и уређење радног места
26.Врсте радних места
27.Канали за рад
28.Механичке дизалице за моторна возила
29.Хидрауличне дизалице за моторна возила
30.Пумпне станице – улога и локација
31.Елементи и технологија рада
32.Врсте станица за снабдевање горивом

Предметни професор:

Душан Ристић

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕХНИЧАРЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет: Шпедиција

1.Појам, настанак и развој шпедиције
2.Основни појмови у шпедицији
3.Подела шпедитерских предузећа (врсте шпедиције)
4.Улога шпедиције
5.Међународна шпедитерска организација ФИАТА
6.Међународни услови испоруке робе-INCOTERMS 2000
7.Тарифна начела
8.Основни послови шпедиције
9.Маркетинг функција у шпедицији (истраживање тржишта)
10.Понуда шпедитерских услуга
11.Уговарање шпедитерског посла (уговор о шпедицији)
12.Организација увозних и извозних робних токова
13.Збирна шпедиција
14.Специјални послови шпедиције
15.Врсте докумената у шпедицији
16.Транспортна документа
17.Инспекцијска документа
18.Комерцијална документа
19.Финансијска документа
20.Царинска документа
21.Поступак царињења
22.Јединствена царинска исправа-ЈЦИ
23.ТИР карнет
24.АТА карнет
25.Транспортно право
26.Попуњавање превозних докумената
27.Попуњавање ФИАТА докумената
28.Лизинг послови
29.Вагање и сортирање робе
30.Паковање и маркација робе

Предметни професор:

Милан Стојковић

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕХНИЧАРЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет: Економика и организација саобраћаја

1.Појам и врсте предузећа
2.Правне норме привредних друштава
3.Појам и врсте средстава предузећа
4.Основна средства: појам и врсте
5.Вредност основних средстава
6.Обртна средства: појам и врсте
7.Средства за посебне намене
8.Извори средстава: фондови и кредити
9.Трошкови и утрошци
10.Појам и врсте  калкулација трошкова
11.Биланс стања и Биланс успеха
12.Ток готовине (Cash Flow)
13.Преломна тачка рентабилности
14.Економски принципи: Економичност, Продуктивност и Рентабилност
15.Менаџмент функције: планирање, организовање, вођење и контрола
16.Менаџмент стилови
17.Управљање људским ресурсима
18.Управљање производним процесима
19.Информационе технологије у пословању
20.Предузетништво: појам, развој и значај
21.Предузетничка идеја
22.Методе прикупљања предузетничких идеја
23.Појам и значај бизнис (пословног) плана
24.Структура и садржај бизнис плана
25.Елементи маркетинг микса
26.SWOT анализа
27.Испитивање и анализа тржишта
28.Правни оквир за оснивање саобраћајне делатности
29. Порески систем и улога инспекције
30.Законске форме организовања и радно-правни односи

Предметни професор:

Светлана Здравковић