МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Ученици овог образовног профила ће током четворогодишњег школовања стећи потребна знања о цртању и пројектовању различитих елемената на рачунару, како у области машинства, тако и у другим гранама технике. Велики број стручних предмета захтева реализацију наставе у рачунарским кабинетима у групама од највише 15 ученика.

Ученици се обучавају за коришћење следећих програмских пакета: AutoCAD – 2D, који се користи за израду техничке документације, Inventor i Solid Works – 3D моделирање машинских елемената и конструкција, анимација монтаже и демонтаже делова склопа, Excel и програмски језик C – за прорачун машинских елемената. Ученици имају прилику да се упознају и са радом 3D штампача на коме могу да израде делове које су сами конструисали.

 

Током школовања, све наведено сазнаћете изучавајући:

     Рачунаре и програмирање

     Моделирање машинских елемената и конструкција

     Техничко цртање са нацртном геометријом

     Аутоматизацију и роботику

     Машинске елементе

     Машинске материјале

     Практичну наставу

 

Поред редовне наставе у школи, организована је и секција где се ученици припремају за такмичења, на којима сваке године постижу изванредне резултате. Највећи успех је освајање првог места на републичком такмичењу из Моделирања машинских елемената и конструкција.

Након завршетка школовања матуранти имају могућност запошљавања у индустрији машина и алата, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради и другим областима где се користе рачунарске технологије. Уколико се одлуче за даље школовање, ученици имају могућност избора великог броја факултета и виших школа.

ДОЂИТЕ КОД НАС И ПОСТАНИТЕ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ!