Машински техничар за компјутерско конструисање

По завршеном образовању за овај профил ученик ће бити оспособљен:

– За процес обликовања и техничког дефинисања машинских елемената,

– За процес обликовања и техничког дефинисања машинских конструкција,

– Моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,

– Моделирање машинских склопова и конструкција,

– Генерисање техничке документације,

– За оптимизацију облика модела,

– За моделирање алата за ливење, ковање и бризгање пластике,

– За моделирање алата за обраду пластичном деформацијом,

– За доследно коришћење JUS-а и правилну употребу стручне литературе,

– За осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду које су неопходне за конструисање,

– За примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој класи,

– За примену различитих мерних средстава за мерење и контролисање димензија, положаја и облика, као и квалитета обрађене површине,

– Активно коришћење рачунара, односно EXCEL-а и програмског језика “C” за буџет машинских елемената,

– Активно коришћење рачунара приликом израде (цртања) техничке документације,

Ученици у току школовања користе програмски пакет “AutoCAD” за израду техничке документације, “Autodesk INVENTOR” за моделирање машинских елемената и конструкција, а за буџет користе “EXCEL” и програмски језик “C”

По завршетку школовања ученик има широки избор запошљавања:

– Техничар за снимање машинских делова и конструкција и разраду техничке документације,

– Техничар на одржавању и праћењу издржљивости машинских елемената и конструкција у току експлоатације,

– Техничар за репарацију машинских делова и конструкција,

– Техничар за спецификацију и набавку резервних делова одређених машинских склопова,

– Техничар контроле израде делова одређеног склопа или конструкције,

– Конструктор алата за ливење, ковање и бризгање пластике,

– Конструктор алата за обраду пластичном деформацијом,

– Техничар за пројектовање и развој нових производа и машина,

Или факултети:

– Машински,

– Технички, Информатички,

– Електронски, Електротехнички,

– Саобраћајни,

– ФОН,

– Математички,

– Полицијска или војна академија.

Или високе трогодишње школе:

– Машинске,

– Техничке,

– Информатичке,

– Електротехничке,

– Саобраћајне,

– Економске