МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Данашња возила опремљена рачунарима захтевају брзу и прецизну дијагностику, а, како је школа опремљена савремeном професионалном ауто-дијагностиком као и наставним кадром, то управо и даје предност нашим ђацима. Практична настава изводи се у школској радионици, специјализованим сервисима и њој се посвећује посебна пажња. Ово занимање често се популарно назива аутомеханичар четвртог степена. Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР.

 

Током школовања, све наведено сазнаћете изучавајући:

     Моторе СУС

     Моторна возила

     Механику

     Машинске материјале

     Техничко цртање

     Машинске елементе

     Хидраулику и пнеуматику

     Термодинамику

 

Наша школа има дугу традицију школовања ученика машинских  занимања различитих профила. Савремена аутомеханичарска радионица и савремена учила омогућавају школовање квалитетног кадра који је врло тражен на тржишту рада. Ово занимање нема никаквих проблема приликом запошљавања и увек је тражено. Омогућава ученицима рад у било којој аутомеханичарској радионици или отварање самосталног аутомеханичарског сервиса. Због измена закона линије Техничког прегледа постоји обавеза запошљавања управо овог стручног кадра. Једна од могућности након завршетка средње школе јесте наставак школовања, односно студрање и то обично на неком од Техничких факултета.

ДОЂИТЕ КОД НАС И ПОСТАНИТЕ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА!