Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као ио основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

Овим занимањем ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног бизниса.

Или факултети :

– Машински,

– Технички, Информатички,

– Електронски, Електротехнички,

– Саобраћајни,

– ФОН,

– Математички,

– Полицијска или војна академија.

 

Или високе трогодишње школе:

– Машинске,

– Техничке,

– Информатичке,

– Електротехничке,

– Саобраћајне,

– Економске

1 thought on “Машински техничар моторних возила”

  1. Pingback: Tracy Glastrong

Comments are closed.