Списак одељенских старешина за школску 2023/2024.годину

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
I/1 Администратор рачунарских мрежа Јелена Марјановић Микашиновић
I/2 Електротехничар рачунара Оливера Стојић
I/3 Машински-техничар моторних возила Ивана Сологуб
I/4 Машински техничар за компјутерско конструисање Милан Тончев
I/5 Техничар друмског саобраћаја Душан Ристић
I/6 Возач моторних возила Ненад Јаковљевић
II/1 Администратор рачунарских мрежа Санела Пауновић
II/2 Електротехничар рачунара Оливера Јовановић
II/3 Машински-техничар моторних возила Ненад Каменовић
II/4 Машински техничар за компјутерско конструисање Светлана Арсенијевић
II/5 Техничар друмског саобраћаја Јелена Милутиновић
II/6 Возач моторних возила Милан Стојковић
III/1 Администратор рачунарских мрежа Александра Ристић
III/2 Електротехничар енергетике Сања Поповић
III/3 Машински техничар моторних возила Лела Ристић
III/4 Машински техничар за компјутерско конструисање Дејан Јовановић
III/5 Техничар друмског саобраћаја Бојан Стојевски
III/6 Возач моторних возила Стојанка Милошевић
IV/1 Администратор рачунарских мрежа Зорица Димитровски
IV/2 Електротехничар енергетике Саша Скробоња
IV/3 Машински техничар моторних возила Нешић Дејан
IV/4 Машински техничар за компјутерско конструисање Горан Милошевић
IV/5 Техничар друмског саобраћаја Милунка Вељковић