РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 2019/2020

СТРУЧНА ВЕЋА

ДОПУНСКА

ДОДАТНА

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Српски језик и књижевност

Понедељак,16:00-16:45 ч.

Понедељак,16:45-17:30 ч.

Понедељак,17:30-18:15 ч.

Понедељак,18:15 – 19:00 ч.

Слађана Ђокић

Даница Станојев

Ана Стреховец

Понедељак, 14,15-15,00 ч.

Петак, 07,15-08,00 ч.

Понедељак, 07,15-08,00 ч.

Понедељак, 15,45-16,30 ч.

Среда, 7.час

Четвртак, 14,20-15,05 ч.

Понедељак, 15,00-15,45 ч.

Понедељак, 7.час

/

Понедељком, 15,00-15,45 ч.

Тамара Огњановић (Зоран С.)

Стојић Оливера

Вељковић Милунка

Арсенијевић Светлана

Поповић Сања

 

 

Пауновић Санела

Среда, 16,45-17,30 ч.

Уторак,17,00-17,45 ч.

Среда,7,15-8,00 ч.

Уторак,17,00-17,45 ч.

Среда,13,30-14,15 ч. и Четвртак,7,15 – 8,00 ч.

Понедељак,17,00-17,45 ч.

Среда, , 17,30-18,15 ч

Уторак,16,15-17,00 ч.

Петак,7,15-8,00 ч.

Уторак,16,15-17,00 ч.

/

 

Понедељак ,16,15-17,00 ч.

Среда, 18,15-19,00 ч.

Уторак,17,45-18,30 ч.

Четвртак,7,15-8,00 ч.

Уторак,17,45-18,30 ч.

/

 

Понедељак,17,45-18,30 ч.

Среда, 16,00 – 16,45 ч.

Уторак,15,30 – 16,15 ч.

Уторак,15,30 – 16,15 ч.

/

Уторак,11,50 – 12,35 ч.

 

Понедељак,15,30 – 16,15 ч.

Биологија

Физика

Хемија

Среда, 17,00-17,45 ч.

Уторак, 16,00-16,45 ч.

Четвртак, 14,15-15,45 ч.

Среда, 18,00-18,45

Уторак, 16,45-17,30

/

Четвртак, 14,30-15,15 ч.

Уторак, 17,30-18,15 ч.

/

Уторак, 18,15-19,00 ч.

Физичко васпитање

Четвртак,17,00-17,45 ч.

 

Данијела Пауновић

Веселин Голубовић

Јелена Милетић

Наташа Милановић

Стојанка Милошевић

Сања Марковић

Иван Вучковић

Биља Станојевић

Светлана Здравковић

Понедељак, 14,15-15,00 ч.

Среда, 8. час

Среда, 14,15-15,00 ч.

Четвртак, 14,20-15,00 ч.

Среда, 8. час

Четвртак, 14,15-15,00 ч.

Понедељак, 13.30-14.15 ч.

Четвртак. 17,00-18,30 ч.

Четвртак, 15,00-15,45 ч.

Понедељак, 15,00-15,45 ч.

Среда, 15,00-15,45 ч.

/

Четвртак, 12,40-13,25 ч.

Среда, 15,00-15,45 ч.

Четвртак, 15,00-15,45 ч.

Понедељак, 14,15-15,00 ч.

Среда, 17,00-18,30 ч.

/

Понедељак, 15,00-15,45

Среда, 15,45-16,30

/

Четвртак, 13,30-14,15

Среда, 15,45-16,30

Среда, 17,00 – 18,30

Понедељак, 15,00-15,30

8.час

/

Понедељак, 16,30-17,15ч.

Среда, 16,30-17,15 ч.

Среда, 15,00-,15,45 ч.

Четвртак, 11,50-12,35 ч.

Среда, 16,30-17,15 ч.

Среда, 14,15-15,00 ч.

Понедељак, 15,30-16,15 ч.

 

Среда, 15,00-15,45 ч.

Економска група предмета

Понедељак,14,15-15,00 ч.

Понедељак,7,15-8,00 ч.

 

 

Машинска група предмета

Среда, 17,00-17,45 ч.

Среда,17,45-18,30 ч.

Среда,18,30-19,15 ч.

Среда,18,30-19,15 ч.

Ненад Каменовић

Понедељак,17,00-17,45 ч.

Понедељак,17,45-18,30 ч.

Понедељак,18,30-19,15 ч.

Понедељак,18,30-19,15 ч.

Дејан Нешић

Понедељак, 14,15-15,00 ч.

Четвртак,14,15 – 15,00 ч.

 

 

Електро г. п. Саша Скробоња

Среда,17,00-17,45 ч.

Среда,17,45-18,30 ч.

Среда,18,30-19,15 ч.

Среда,19,15-20,00 ч.

Практична настава

Среда, 17,00-17,45 ч.

Среда, 17,45-18,30 ч.

Среда,18,30-19,15 ч.

 

Саобраћајна група предмета

Среда, 17,00-17,45 ч.

Среда, 17,45-18,30 ч.

Среда,18,30-19,15 ч.

Уторак,17,00 до 18,00 ч.