Распоред писмених задатака и контролних вежби

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ШК.18/19.
ПРЕДМЕТ IX X XI XII I II III IV V VI
Математика     1   3     2   1
Математика (III/2, III/6, IV/2)     1   3   4      
Математика (IV1)     1   3     2,4    
Математика (IV/2, III/2)     1   3   3      
Математика (IV/3, IV/4,5, III/6)     1   3       2  
Математика (II/1, III/1)     1   3       5  
Математика (II/5)     1   3       4  
Математика-изборни (III/1)   5     2     1 4  
Математика-изборни (IV/1)   5     2     1, 3    
Основе електротехнике  1         3       4  
Основе електротехнике  2         3       2  
Основе електротехнике (II/2)         3       3  
Електрична постројења (IV/2)     4         2    
Страни језик       2       4    
Француски језик         3         1
Српски језик и књижевност   5   4       1 4  
Српски језик и књижевност  (III/2)       4       2    
Српски језик и књижевност  (III/6, IV/1,2,3,4,5)   5   4     2   1  
Механика I (Милошевић Горан)       4         3  
Механика I (Тончев Милан)       4         3  
Механика II (Тончев Милан)       4         4  
Механика II (Нешић Дејан)       4         4  
Отпорност материјала (Нешић Дејан)       4         4  
Техничка механика – Горан Петровић       3         4  

Распоред усвојен на седници Наставничког већа одржаној ________________

Директор

Милован Божовић, дипл.инж.маш

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ШК.18/19.

 

ПРЕДМЕТ  IX X XI XII I II III IV V VI
Математика (III/2,6, IV/1,2,3,4,5)   2   1     1      
Математика (незавршни)   1   1     1   3  
Физика (I година) 4. степен   4         4      
Основе електротехнике 1   5         3     2
Основе електротехнике 2   1 3     4   1    
Електрична постројења (IV/2) 3       3     4    
Механика  II (Нешић Дејан)   4         4      
Механика I (Милошевић Горан)   4           2    
Механика  I (Милан Тончев)   4           2    
Механика  II (Милан Тончев)   4         4      
Техничка механика  (Петровић Горан)   4         4      
Хемија   4   4     4      
Страни језик   4   4     4      
Француски језик     1       3      
Саобраћајна психологија (II5)       2       4    
Економска група предмета     4         3    

 

 

Распоред усвојен на седници Наставничког већа одржаној __________

Директор

Милован Божовић, дипл.инж.маш