РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ШК. 2020/21. ГОД.

 

 

ПРЕДМЕТ

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Математика

 

 

1.

 

3.

 

 

2.

 

1.

Математика ( IV/1, IV/2, IV/3, IV/4)

 

 

1.

 

3.

 

 

2.

3.

 

Математика (II/1, III/1,  II/5, III/5)

 

 

1.

 

3.

 

 

2.

4.

 

Математика (III/6)

 

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

Математика-изборни (III/1)

 

 

3.

 

4.

 

 

3.

3.

 

Математика-изборни (IV/1)

 

4.

 

 

2.

 

 

1.

1.

 

Основе електротехнике  1

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

1.

Основе електротехнике  2

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

1.

Основе електротехнике 1 (Бисерка Радивојевић)

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

Основе електротехнике 2 (Бисерка Радивојевић)

 

 

 

 

3.

 

 

 

2.

 

Електрична постројења (IV/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик (Даница Станојев)

 

 

4.

 

 

 

 

3.

 

 

Енглески језик (Слађана Ђокић, Ана Стреховец)

 

 

2.

 

 

 

 

4.

 

 

Француски и руски језик

 

 

3.

 

 

 

 

 

2.

 

Српски језик и књижевност (1. група)

 

4.

 

3.

 

 

4.

 

3.

 

Српски језик и књижевност (2. група)

 

 

1.

4.

 

 

 

1.

4.

 

Српски језик и књижевност  (IV/1, IV/2, IV/3, IV/4 – 1. група)

 

4.

 

3.

 

 

4.

4.

 

 

Српски језик и књижевност  (IV/1, IV/2, IV/3, IV/4 – 2. група)

 

 

1.

4.

 

 

 

1.

1.

 

Српски језик и књижевност  (III/6, II/6 – 1. група)

 

4.

 

 

 

 

 

1.

 

 

Српски језик и књижевност  (III/6, II/6 – 2. група)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Механика I (Милошевић Горан)

 

 

 

3.

 

 

 

 

3.

 

Механика I (Тончев Милан)

 

 

 

3.

 

 

 

 

3.

 

Механика II (Тончев Милан)

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Механика II (Нешић Дејан)

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Отпорност материјала (Нешић Дејан)

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Техничка механика – Горан Петровић

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Математика

 

1.

 

1.

 

 

2.

 

2.

 

Математика (III/6)

 

2

 

 

 

 

4.

 

 

 

Физика (I/, I/2, I/3, I/4, I/5)

 

4.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Основе електротехнике 1

 

 

1.

 

3.

 

1.,4.

 

2.

 

Основе електротехнике 2

 

1.

3.

 

3.

 

2.

2.

 

 

Основе електротехнике 1 (Бисерка Радивојевић)

 

4.

 

 

 

 

3.

 

 

2.

Основе електротехнике 2 (Бисерка Радивојевић)

 

1.

3.

 

 

4.

 

1.

 

 

Електрична постројења (IV/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика  II (Нешић Дејан)

 

4.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Механика I (Милошевић Горан)

 

4.

 

 

 

 

 

2.

 

 

Механика  I (Милан Тончев)

 

4.

 

 

 

 

 

2.

 

 

Механика  II (Милан Тончев)

 

4.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Техничка механика  (Петровић Горан)

 

4.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Хемија

 

2.

 

3.

 

 

3.

 

 

 

Страни језик

 

4.

 

4.

 

 

4.

 

 

 

Француски језик

 

 

1.

 

 

 

3.

 

 

 

Саобраћајна психологија (II5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економска група предмета (П  Е)