Возач моторних возила

Образовни профил: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (образовање траје 3 године)

Ученици овог образовног профила ће током свог школовања стећи потребна знања о моторним возилима, њиховој експлоатацији и начинима одржавања, као и потребне вештине у управљању моторним возилима. Упознаће се са начинима и организацијом превоза робе и путника, савладати прописе у друмском саобраћају, и научити како да безбедно учествују у саобраћају.

Након завршетка школовања, возач моторних возила, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:

–  управљање путничким и теретним моторним возилом,

–  припремање документације и возила,

–  контрола терета у току утовара, транспорта и истовара,

–  вођење документације и евиденције,

–  преглед и нега возила,

–  безбедност и здравље на раду, итд.

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за “Б” и “Ц” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР.

Велика предност за ученике овог образовног профила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја, је могућност добијања одговарајућих возачких категорија много раније у односу на остала лица, као и стицање дипломе професионалног возача моторних возила без додатног дошколовавања – почетни „CPC“ (Сертификат о стручној компетентности).

Предмети који се слушају у оквиру овог образовног профила:

1 thought on “Возач моторних возила”

  1. Pingback: Melanie Glastrong

Comments are closed.