ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Ученици овог образовног профила, током свог школовања, стећи ће потребна знања о моторним возилима, њиховој експлоатацији и начинима одржавања, као и потребне вештине у управљању моторним возилима. Упознаће се са начинима и организацијом превоза робе и путника, савладати прописе у друмском саобраћају и научити како да безбедно учествују у саобраћају.

 

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за Б” и Ц” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР.

Велика предност за ученике овог образовног профила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја, јесте могућност добијања одговарајућих возачких категорија раније у односу на остала лица, као и стицање дипломе професионалног возача моторних возила без додатног школовања – почетни „CPC“ (Сертификат о стручној компетентности).

 

Током школовања, све наведено сазнаћете изучавајући:

     Моторна возила

     Прописе у друмском саобраћају

     Превоз путника и робе

     Безбедност саобраћаја

     Механизацију и терете у саобраћају

 

По завршетку школовања, возач моторних возила управља разним моторним возилима, камионима, аутобусима, специјалним возилима. Превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Познаје правила у вези са безбедношћу и регулисањем саобраћаја, транспортна права, саобраћајну психологију, основе путева, улица и паркиралишта. Практичним тренингом и обучавањем током трогодишњег школовања, стиче дозволе „Б“ и „Ц“ категорија за моторна возила и возила за превоз терета. Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима итд. Уколико жели, може да се доквалификује за возача специјалних возила или да стекне специјализацију за инструктора вожње.

 

 

ДОЂИТЕ КОД НАС И ПОСТАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧ!