Техничар друмског саобраћаја

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (образовање траје 4 године)

Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, о саобраћајној инфраструктури, моторним возилима, о теретима у транспорту, интелигентним транспортним системима, као и многе детаље везане за друмски саобраћај.

Након завршетка школовања, техничар друмског саобраћаја, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:

–  планирање, припрема, организација и контрола рада возног парка

–  припрема документације за технички преглед и регистрацију возила

–  организација превоза у путничком и теретном саобраћају

–  унутрашња контрола безбедности саобраћаја

–  обрађује и води евиденцију и документацију

–  израда пројектне документације, итд.

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР.

Ученици након завршетка овог образовног профила, такође имају могућност и да своје школовање наставе на великом броју факултета и виших школа.

Предмети који се слушају у оквиру овог образовног профила: