ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, о саобраћајној инфраструктури, моторним возилима, о теретима у транспорту, интелигентним транспортним системима, као и многе детаље у вези са друмским саобраћајем.

 

Застаните мало!

 

Погледајте зашто наши ученици имају предност!

 

Програмом школовања, за овај образовни профил обухваћена је и обука за Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру МЕШ-БОР.

 

Током школовања, све наведено сазнаћете изучавајући:

     Терет у транспорту

     Регулисање и безбедност саобраћаја

     Организацију превоза

     Саобраћајну инфраструктуру

     Моторна возила…

 

По завршетку школовања, техничар друмског саобраћаја има могућност да организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Стара се о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, радионицама за техничке прегледе, складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд.

 

ДОЂИТЕ КОД НАС И ПОСТАНИТЕ ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА!