Професори биографија

НАШ ТИМ

ДИРЕКТОР И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Милован Божовић

директор

Марија варга митић

педагог

милица здравковић

педагог

Маријета нешић

рачуноводство

Љубиша Миленковић

библиотекар

Драгана Веселиновић

администрација

Драгана Грамић

секретар

Зоран Стојановић

Библиотекар

Александра Станковић

Библиотекар

ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА

Саша скробоња

ненад димитровски

сања поповић

оливера јовановић

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Новица Миладиновић
Милош Вељковић
Горан Петровић

САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Иван Голубовић

нела грујић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Сашка Михајловић

Лела Ристић

Ана Маринковић

Милена Ристић

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Слађана Ђокић

Даница Станојев

Стефана Крстић

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

јелица живковић

хемија

ивана бујак

биологија

Милица Жикић

Биологија

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Биљана Станојевић

устав

Милан Динић

музичко

Јелена Милетић

ликовно

Веселин Голубовић

историја

Иван Вучковић

филозофија

Данијела Пауновић

социологија

милена јоновић

психологија

Душан Стојменовић

верска настав

Светлана Здравковић

грађанско

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оливер Стоилковић
Драган Миладиновић
Драган Ђорђевић
Дејан Величковић

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Горан Икановић

Мери Ђорђијевски

Марина Негрић

Наташа Ђорђевић

Драгана Јовановић

Сузана Нешић

Данијела Варга

Љиљана Миладиновић

Данијела Поповић