Испитна питања

Српски језик и књижевност

Рачунарске мреже и комуникације

Биологија, екологија и заштита животне средине

Математика

Машински елементи

Механика

Моторна возила

Машински материјали

Техничка механика

Мотори СУС

Мотори и моторна возила

Организација превоза

Терет са интегралним транспортом

Устав и права грађана

Физика

Технологија образовног профила

Грађанско васпитање

Мерење и контролисање

Основе машинства

Испитивање машинских конструкција

Хидраулика и пнеуматика

Термодинамика

Географија

Социологија

Историја