Извештаји

Извештај о раду директора на крају 2021-22

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 2021-22

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ШК. 22-23

Извештај о реализацији Развојног плана школске 2022-2023

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2022/2023

Извештај о раду директора 2022-23